Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Mobiliteitspanel Nederland

Verhuizen, van baan veranderen, kinderen krijgen, ouder worden, al deze veranderingen in een mensenleven hebben invloed op de manier waarop mensen zich verplaatsen. Maar wat verandert er nu precies? Gaan mensen meer of minder reizen voor hun werk of vrije tijd? Stappen zij over op een ander vervoermiddel? En wat betekenen andere ontwikkelingen zoals het gebruik van Facebook en Twitter voor het autogebruik? Met het Mobiliteitspanel Nederland willen het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, onderzoeksbureau Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente antwoord krijgen op deze en andere vragen om Nederland nog beter bereikbaar te maken.

Loading the player...

MPN wint 'Gouden RAI Wiel'

George Gelauff en Sascha Hoogendoorn-Lanser hebben de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ in ontvangst genomen. Lees meer over de Mobiliteitsprijs voor het MPN

Wat is het doel van het MPN?

Doel van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) is veranderingen in het verplaatsingsgedrag van een vaste groep mensen en huishoudens in kaart te brengen over een langere periode. Het MPN kan zo de samenhang verkennen tussen wijzigingen in het verplaatsingsgedrag en persoonlijke en huishoudkenmerken en andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren.

Wat leren de onderzoekers uit het MPN?

Met het MPN willen de onderzoekers de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:

  • Wat is de invloed op de mobiliteit van veranderingen in het leven van mensen, zoals een andere baan, de geboorte van een kind of een echtscheiding?
  • Hoe verandert het aankoopgedrag, het bezit en het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer door de tijd heen?
  • Wat is de invloed op de mobiliteit van voorkeuren van mensen op het gebied van vervoermiddelen, wonen en leefstijl?
  • Wat is de invloed op het mobiliteitsgedrag van veranderingen in de ruimtelijke omgeving, zoals een nieuw station, een fietsenstalling of parkeermaatregelen?

De nadruk ligt dus steeds op veranderingen in het leven van individuele mensen en huishoudens die gevolgen hebben voor hun reisgedrag.

Wat kan het ministerie van Infrastructuur en Milieu met deze kennis doen?

Door het MPN is er straks meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij veranderingen in het verplaatsingsgedrag van mensen. Daarnaast weten we straks meer over de mobiliteit van verschillende groepen Nederlanders, bijvoorbeeld jongeren, gezinnen met jonge kinderen en ouderen. Bij de vormgeving van beleid kan het ministerie beter inspelen op mobiliteitsveranderingen. Bovendien kunnen de nieuwe inzichten worden meegenomen bij de aanpassing van bestaande verkeers- en vervoersmodellen. De overheid gebruikt deze modellen onder andere bij beslissingen over investeringen in verkeer en vervoer.

Wie werken er mee aan het MPN?

Het MPN is een initiatief van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente. TNS NIPO voert het veldwerk uit.

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek?

Gedurende het onderzoek bieden wij u via www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-Nederland geregeld inzicht in de resultaten.

Meer informatie

In het leaflet kunt u meer lezen over de achtergrond van het MPN.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sascha Hoogendoorn-Lanser (sascha.hoogendoorn@minienm.nl).

Worlde Mobiliteitspanel Nederland